1. 1.
  “fransız ihtilali'nde giyotinle idam edilen kral louis'nin ardından bir vatandaşın haykırdığı söz.

  1300'lü yılların başına gelindiğinde tapınak şövalyeleri avrupa'da büyük nüfuz kazanmıştı. fransa kralı, papa'yla beraber tapınak şövalyelerini yok etme kararı aldı. 1314'te tapınakçı üstadı jacques de molay ve arkadaşları yakılarak öldürüldü.

  4 asır sonra, fransa kralı louis giyotinle idam edildi. o sırada bir vatandaş elini louis'in kanına daldırarak ", intikamın alındı jacque de molay " diye haykırdı. aradan 4 asır geçmesine rağmen templiar'lar üstadlarını unutmamıştı. bu konuda eliphas levi, fransız ihtilâli'nin "tapınak şövalyeleri'nin 14. yüzyılda çektikleri acıların intikamı" olduğunu ileri sürmüştür.“
  ... gaiptengelenadam
 2. 2.
  Adam ne kin tutmuş demek ki.
  1 ... usualsuspects