1. 1.
  intihar, kişinin kendi irade ve fiiliyle, bilerek ve isteyerek kendi hayatına son vermesidir.
  Bugün dünya genelinde ve ülkemizde intihar suç teşkil etmemektedir. Ancak abd nin bazı eyaletlerinde intihara teşebbüsün cezai yaptırıma bağlandığı bilinmektedir.

  Mantıki açıdan ele alacak olursak, intihar suçunun infazı imkansız olduğundan yaptırıma bağlanması gereksizdir. Ancak intihara teşebbüs konusu farklıdır.

  Türk ceza kanuna göre intihar suç değildir ancak madde84 e göre intihara yönlendirme, teşvik suç olarak kabul edilmekte ve ciddi müeyyideye bağlanmaktadır.

  Ayrıca türkiyede kişinin intihara teşebbüsü bir başkasını intihara teşvik edecekse, gerekli koşulların varlığı halinde, intihara teşebbüs eden kişi için cezai yaptırım uygulanabilir.
  ... yahigewrovski
 2. 2.
  ingilterede bir dönem intihar eden kişi ölmez ise devlet eli ile bu sağlanıyordu.
  ... flat head
 3. 3.
  le magasin des suicides- intihar dükkanı isimli film/kitap üzerinden daha iyi anlaşılacak sorunsal.
  1 ... sogeking
 4. 4.
  intihar etme eğilimi gösteren insanların bilinçli bir şekilde bunu istiyor ve düşünüyor ise suç teşkil edeceğini düşünmüyorum. Akli denge ile ilgili bir hastalık sonucu kişi intihara meylediyorsa yine suç sayılmamalıdır doğru teşhis ve tedavi ile profesyonel yardıma ihtiyaç duyulan durumdur.
  ... seyisyavrusu