intihar edenlerin yüzde 72 sinin erkek olması başlığına bugün entry girilmemiş.