1. 1.
    insanı hayretler içerisinde bırakan durum.
    1 ... vedat minor combo