1. 1.
    her 2'sininde olumlu yanları vardır.

    Anonim olursanız kendinizi daha serbest ve güvende hissedersiniz,gerçekte dile getiremediğiniz marjinal düşünceleri daha rahat ifade edebilirsiniz.

    kimliğinizin belli olması daha cesur olduğunuzu, sanallığa pek güvenmeyip gerçekte neysem burda da oyum düsturunu benimsemektir.
    1 ... bdsm hayrani slut girl