1. 1.
    tartışılmasız ezik olan bir tiptir. evet.
    ... nevilevile