1. 1.
    http://www.insiyatifprojesi.net

    Sitelerinde "insiyatif sık dokulu bir arkadaş çevresinin kurduğu projeler ağının adıdır... idealist bir ailedir. Ahlaki ve sosyal değerlerin kimsenin tekelinde olmadığına inanır. Yerli aydın şuuru oluşturmak için toplanan memleket evlatlarından oluşur. insiyatif, tarihimizde bir dönem önemli ve hayırlı bir fonksiyon icra eden 'Ahilik Teşkilatı'nın günümüze uyarlanarak ve geliştirilerek yeniden hayata geçirilmesidir. O, her yerdedir. Hedefi mikro ve makro planda 'Büyük Huzur'dur. 'Büyük Huzur' bu yüzyılın milli hedefidir. 'Büyük Huzur', dar anlamda fert fert üstün insanlar olmak, geniş planda da süper güç, lider ülke Türkiye'dir." şeklinde bir bildiriye sahip olan sivil toplum kuruluşu...
    ... keremkervan