1. 1.
    bir ülkede olan müthiş icad.
    3 ... erectof