1. 1.
    (#4650351) bu zihniyettir. geri kafalılıktır, kafasızlıktır.
    1 ... errein