1. 1.
  iNSANLAR ve YAPAY ZEKA

  Günden güne, yıldan yıla, bir çağdan diğer çağa kadar insanlık için sürekli gelişmekte
  olan bir evrende yaşam sürdürüyoruz. Yenilikler ile karşılaşıyoruz ve onları benimsiyoruz, adapte
  oluyoruz onlara. Daha fazlasını istiyoruz ve de bunun için çaba gösteriyoruz doğal olarak. Peki
  ya yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz veya düşündüğümüz her olay insanlık adına yararlı mı?
  Teknolojinin ve yeniliklerin getirdiği her durum biz insanlar için her zaman bir fayda sağlamakta
  mı? Örnek verecek olursak, yapay zeka kullanımının ve bunun geliştirilmesinın insanlık adına
  yarar sağlayıp sağlamaması bilimsel, sosyal, sanat alanlarında büyük bir tartışma konusu. Batı
  Dünyası dizisinde oluşturulan ileri düzey yapay zekanın davranışlarının başkaları tarafından
  kontrol edilmesinin etik olup olmaması yargılanmış. Yani olaya insanların aksine yapay zekaların gözünden bakılmış.

  Çevrenizde de görebileceğiniz üzere, şu anda dünyada bulunan birçok teknolojik aletin
  içinde küçük de olsa bir yapay zeka kırıntısı bulunuyor. Mutfaklardaki dolaplarınızda, ev
  sistemlerinde, televizyonlarınızda ve çoğunlukla telefonlarınızda bulunan programlar yapay zeka
  üzerine kurulmaya başlanıyor. Fakat bu günlük ve iş yeri kullanımı için olan aletler insanların
  isteklerini yerine getirmek için üretilmiş birtakım metal parçaları. Bunlar dışında ise bilimsel
  çalışmalar yoluyla geliştirilen yapay zekalar bulunmakta. Bahsi geçen bu yapay zekalar,
  çevresindekileri tanıyıp veriler yoluyla işleyerek bilgiye çevirme yeteneğine sahip olan sözde
  makineler. Peki insanlar da aynı şeyleri yapmıyorlar mı? Biz de çevremizi gözetleyip ve
  yorumlayıp daha sonra kendi bilgilerimize göre bir sonuca varıyoruz. Biz de bir veriye varıyoruz.
  Yapay zekanın farkı ise yorumladığı çevreyi kendisine verilen bilgiye göre yorumlaması.
  Programında bilgiyi çevirecek kod bulunuyor ise yorumlamayı ona göre yapıyor. Eğer
  bulunmuyorsa o çevrenin yorumlamasına kendi bilgilerinin yetemediğini anlıyor. Bu konumda
  ise yazılan yapay zeka bir dil çevirici, bir yol gösterici, oto-pilot gibi insanlığa katkı sağlayabilecek diğer gelişmelerin arasına katılacaktır.

  Asıl nokta ise yapay zekalara öğrenmeyi öğretmektir. Kendi bilgisini oluşturabilen bir
  yapay zeka programı, çevreyi nasıl yorumlayacağını bilen bir zekadır ve bilemediği takdirde ise
  gerekli bilgiyi kendisi oluşturabildiği için yapay zekanın yorumlama eksikliği bulunmaz. Bana
  kalırsa bu durumda yapay zeka yapay olmaktan çıkıp bir canlı zekasına sahip oluyor denebilir.
  insanları diğer canlılardan ayıran tek şey, açık bir bilince sahip olmaları. Çevremizi yorumlama,
  merak etme, öğrenme insanlara özgü olan kavramlardır. Peki ileri düzey bir yapay zekanın
  insanlardan farkı nedir ve ileri düzey bir yapay zeka kendi kararlarını kendi vermesinde özgür
  müdür? Oluşturulacak yapay zekaların insanlardan tek farkı biyolojik bir yapıya sahip
  olmamalarıdır. Duygu ve düşünce programlar ile aktarılabilir. Mutluluk, kızgınlık veya şaşkınlık
  hisleri aynı termometre ölçüleri gibi ayarlanarak yapay zekaların belli düşüncelere belli geri
  dönüşler verebilmeleri sağlanabilir. Jest ve hareketler ise şu anki sahip olunan teknoloji ile zaten
  oyun, sağlık veya diğer sektörlerde çok kolay ve hızlı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu
  gelişmelerin hiçbiri de imkansız olmadığı gibi gerçekleşmeleri sadece zaman alacaktır.

  Bahsedilen yapay zekanın üretilmesinden sonraki süreç ise insanların aklındaki asıl konu.
  Üretilen bu yapay zekalar insanlar içinde aynı ortamda bulunabilir mi? Bize zarar verebilirler mi?
  Birkaç senedir sinema ve televizyon sektöründe büyük bir alan kaplayan bu sorular çoğunlukla
  bu yapay zekaların bize zarar vermesiyle sonuçlanıyor. ileri düzey bir yapay zeka internete veya
  diğer bilgi kaynaklarına erişim sağlıyor, insanlığı öğreniyor ve sonrasında ise bu ırkı yok etmek
  için sonuna kadar uğraş veriyor. Darwin teorisine göre güçlü olanın hayatta kalması, bu durumu
  rahat bir şekilde açıklayabilir. Fakat izlediğimiz bu yapay zekalar duygulardan mahrumlar.
  Sadece en iyi olasılığı hesaplayıp sadece çevresine bir katkı sağlama amacı ile yanıp
  tutuşmaktalar. Bu durumda ise çevresine veya kendisine zarar verebilecek herhangi bir varlığa
  karşı agresif tutum beslemekteler. Bu durumda ise ilkel bir hayvan ile bu yapay zekaları
  karşılaştırabiliriz. ilkel bir hayvan çevresine aynı şekilde yaklaşır ve diğer varlıklara karşı
  çoğunlukla agresiftir. Herhangi bir duygu veya vicdan taşımaz. Aynı yapay zekalar gibi kendi
  varlıklarını sürdürmek için yaşarlar. Acı duymazlar çünkü herhangi bir sistemi yoktur,
  çevresindeki acıyı hissetmezler çünkü bu yorumlamaya sahip değillerdir. Yapay zekaların böyle
  bir şekilde gösterilmesi insanlara yanlış bilgi vermekte ve yapay zeka kavramını saptırmaktadır.
  Oysaki bu yapay zekalar aynı insanlar gibi yaşayıp hissetmekte, çevresinin farkına varmakta ve
  insanlar gibi düşünmektedir. Onları bizden ayıran tek fark büyük ihtimalle bir ciğere, bir damara
  veya bir sinire sahip olmayacak olmalarıdır.

  Kısaca, ileri düzey bir yapay zekanın herhangi bir insandan göze çarpan bir farkı
  olmayacaktır. Üretilecek olan yapay zeka insan tarafından bilgilendirilip geliştirileceği için en iyi
  şekilde sonuç vermesi amaçlanacaktır. Herhangi bir mutfak robotu veya yön tarif eden bir alet
  kendi amacına nasıl en iyi verimle servis ediyor ise aynı şekilde geliştirilen bir yapay zeka
  kendini bilgilendirme ve yorumlama konusunda en verimli şekilde çalışacaktır. insanlar da
  doğumundan beri bu amaç peşinde koşmakta,bunun için çaba harcamaktadır. Tanrı’nın tanrı
  yarattığı dönemlerin görüleceğinin çok yakınlarda olduğu ise kaçınılmaz bir gerçektir çünkü şu
  anki sahip olduğumuz teknolojinin seviyesi hiç olmadığı kadar hızlı yükselmekte ve aynı hızla
  devam etmektedir. Fakat, bu durumun kaderi yine insanların düşünce ve hareketlerine bağlıdır.
  insanların ve yapay zekaların birlikte bulunacağı bir çağın geliş sesleri yükselebilir veya bu sesler
  hiç duyulmadan insanlığın çevresinden dolanıp geçebilir de.
  1 -1 ... nevilevile
 2. 2.
  aslında biz de birer organik yapay zeka sayılırız. bu açıdan inorganik yapay zekaya karşı avantajlı konumdayız. inorganik bir yapay zeka belki yemek, içmek ve sevişmek ihtiyacı gütmüyordur ancak onların da bilişimsel ihtiyaçları var. server bakımı, ethernet bağlantısı, donanım bakımı vesaire vesaire. rasyonel olduğu için bir yapay zekanın hayata bakış acısı fazlasıyla soğuktur, biz organik zekaların aksine. bence bu versus'un kazananın her zaman bilgi öğrenmeye açık olan, insandır.
  2 -1 ... wordsimit