1. 1.
  Her şart ve durumun dünya hayatının bir parçası olduğu ve aslında farklı şartlarda dünyaya gelen insanların bizzatihi farklı sınavlardan geçeceği için farklı yaratıldığı ve aslında her insanın bir şekilde eşit yaratıldığı iyimserliği veya realitesini sorgulayan soru.

  Şu durumda herkesin eşit yaratıldığı bir dünyadan ya da olgudan bahsedilebilir mi?

  Eşit yaratılıyorsa bunu ispat etmek mümkün müdür?

  Yoksa sınavların eşitliği değil de eşitlerin sınavı mı var?

  Herkes eşit değilse bir kısım yaratılan sadece figüran mı?

  Bir kısım insanın figüran olması eşit ilkesiyle bağdaşabilir mi?
  ... talihsiz sokak kedisi