1. 1.
    kendini çürüten bir önermedir.
    1 ... tonysoprano