1. 1.
    Bu insanlar kişisel markalarını güç geçtikçe daha muhkem kılarlar. Asla gerçek kimliklerini açığa çıkartmazlar, ajan olunası insanlardır.
    ... sherlockholmesss