1. 1.
    bu kadar üstün ve karmaşık bir canlı olan insanın bu kadar sığ ve aptal olması karşısında hayrete düşüp utanmaktır. euehehehue
    1 ... ortambozan