1. 1.
    yadsınamayacak bir gerçektir. toplumları düzenleyen ve kişileri caydırıcı niteliği olan din olmasaydı dünya daha kötü olurdu. sonuçta insan öldükten sonra çekeceği azabı düşünerek günah işlemekten vazgeçiyor.
    ... biliqnamyturqan