1. 1.
    Salgın Hastalıklar, küresel ısınma, su ve gıda kıtlığı ve dünyanın her geçen gün artan insan nüfusunu taşıyamaz duruma gelecek olması bunlardan en önemlileridir! zaman zaman dünya bolluk ve sefa içindeyken herkes bir ideolojiyi, bir dini ya da inancı savunur ve en üstün ideolojinin kendi savunduğunun olduğunu iddia edip diğer bütün ideolojileri hiçe Sayar! mesela kölelik, dünya nüfusunun bilinçli bir şekilde azaltılması projesi, kontrollü nüfus ve aile planlaması, zayıf ve işe yaramayan insan Kümelerinin yok edilmesi veya ıslah edilmesi gibi düşünceler şu an için çok Barbarca ya da çağ dışı olarak görülüyor olsa bile ilerde dünya böyle bir kriz gerçeğiyle karşılaştığında hiç kimse ne ideoloji ne inanç ve ne de dinlerin bir işlevinin olmadığını anlayacak ve bilim gerçeğini esas almayı öğrenecektir! yani demek istediğim fiziki ve coğrafi zorlamaların yarattığı krizlerin sadece bilimsel, rasyonel ve mantıklı bir yolla çözülebileceğinin gerçeğinin net bir şekilde belli olmasıyla ideoloji ve inanç bağımlısı kitlenin bile çoğu şeyleri gözardı etmesine yol açacaktır! zeitgeist belgeseli ve kar küreyicisi filmi adeta bu tezleri destekler niteliktedir!
    ... komunist musluman