1. 1.
    Eddi anter'a ait bir söz.

    insana göre davranmak bir yana insan gibi davransa herkes sorunun çözüleceği üzerinde durulmuş.
    ... keyf kahyasi