1. ?.
  türkiye cumhuriyetini 'yüceltme' (!) amacıyla geçmişi salt bir çöküş dönemine indirgemek, nasıl bir tarih anlayışıdır?
  osmanlı geçmişimizi olabildiğince - ve mantık dışı!- küçümsemeyi cumhuriyetçiliğimizin bir gereği sayarken, gerçekte t.c. ni tarihsel bağlamda 'depreme dayanıksız' bir zemine oturtmaya çalıştığımızın ayırdına varamıyoruz. öyle ki gözü kara ve atatürk e tümüyle yabancı bir bağnazlık içinde, atatürk ün türk tarih kurumunu neden kurmuş olduğunu bir kez daha düşünme gereğini bile duymuyoruz.
  ... sone
 2. 1.
  (bkz: okeye dönmek) *
  ... ulak