1. 1.
  watson bu cümle ile yola çıkarak kalıtımı yok saymıştır.Tüm çocukları istediği kalıba sokabileceğini iddia etmiştir.

  Oniki çocuk iddiası; “Bana bir düzüne sağlıklı, iyi yapılı çocuk getirin. Bu çocukların yetenekleri, eğilimleri, kabiliyetleri, mesleki ilgileri ve hatta genetik bağlarına rağmen; ben size rastgele seçtiğim çocuklardan her birini özel alanda doktor, hukukçu, sanatçı, iş insanı, dilendi, hırsız yetiştirmeyi garanti ederim.” watson

  davranışçı yaklaşımı benimseyen watson'a göre öğrenme uyarıcı-tepki bağından başka bir şey değildir.

  (bkz: küçük albert deneyi)

  (bkz: peter deneyi)
  4 ... azref
 2. 2.
  (bkz: john locke)
  (bkz: ilk cag felsefesi)
  2 ... zubukbuk
 3. 3.
  (bkz: tabula rasa)
  1 ... mrigasira
 4. 4.
  Terra rosa mıydı bir şey idi.

  Ekleme: üstteki yazar benden çok yaşayacak.
  2 ... aquila non capit muscas