1. 1.
    once hucreydik sonra rahimde suda balık olduk sonra karaya çıktık süründük sonra dört ayak yürüdük ve en son ayağa dineldik.

    selam ve duvaa ile.
    1 ... erectov