bugün

diger adıyla personel müdürü.
günümüzde her işletmenin olmazsa olmazlarındandır. insan kaynakları uzmanı, işletme içindeki birçok staratejik kararda aktif rol oynar (veya oynamalıdır). bunu es geçen firmalar, geleceklerini tehlikeye atar.
şirkete emek dediğimiz kaynağı sağlayacağına inandığımız uzmanlardır. Bu uzmanlar arasında aslında uzman olmayanlar mevcuttur nitekim size "kendinizi 5 yıl sonra hangi pozisyonda görüyorsunuz " diye sorduklarında verilecek okkalı bir cevabınız olmalıdır.
diğer bir adıda insan kaynakları yöneticisidir.
işletmede çalışacak insan gücünün sayısını ve niteliğini, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan ve yürüten kişidir. işletmenin ihtiyacı olan insan gücünün sayısını ve niteliğini belirler, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapar, - işletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirir ve uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar, - çalışanların motivasyon ve verimliliklerinin artırılması için gerekli önlemleri belirler, ilgili kişilere bildirir, - çalışanların yaptıkları işlerin nesnel olarak değerlendirilebilmesi için başarı ölçekleri geliştirir, - çalışanların emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütür, - işe yeni alınanların uyumlarını sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programları düzenler, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlar, - işletmenin personel politikasının geliştirilmesi için araştırma yapar.
Gündemdeki Haberler
güncel Önemli Başlıklar