1. ?.
  Protagoras'ın ünlü önermesi.
  algılanan her şey insana göre şekillenir.
  yani; tüm bilgilerimiz duyumdan gelir ve duyumun da bireylere göre değiştiğini vurgulayan sözdür.
  #118783 :)
 2. ?.
  protogoras' ın meşhur sözü olup, jean paul sartre' nin varoluşçu düşünce tarzına yansıyandır. jean paul sartre' nin eserlerinde, eyleme dökülendir. özgür seçimin, insan hayatını yönlendirdiğini anlatandır.
  #1447019 :)
 3. 1.
  yunancası, (bkz: anthropos metron)
  latincesi, (bkz: homo mensura)
  #7444360 :)