1. 1.
    hüseyin rahmi gürpınar'ın 1934'te cumhuriyet gazetesinde tefrika ettiği, günümüzde everest yayınları'nda basılan romanı.

    Kurgu olarak daha önce bahsettiğimiz deli filozof kitabıyla benzerlikler gösterir. Yine bir filozof ve ailesi, düşmanları ve konak hayatı karşımıza çıkar. Filozof mualla Darwin teorisini savunur ve bununla ilgili gazetede yazı yazar. Sofu enis buhari efendi ise bu görüşe tepkisini koyar ve romanın başında mükemmel bir zıt fikirler tartışması sizi bekler.

    ilerleyen sayfalar biraz da romanda merak duygusunun canlı tutulmak istenmesi amacıyla farklı olaylar devreye girer. Ama şahsi fikrim şudur ki şempanze baron'un mükemmel tasvir edildiği; hüseyin rahmi gürpınar'ın canlılarla ve dünya ile ilgili değerli bilgilerini içeren güzel bir romandır.

    Her romanında yaptığı gibi cahil insanların cahillkten ötürü görünmeyenlerle, hurafelerle dünyayı açıklamaya çalışması romanın ana mizah öğelerinden olmuştur.
    1 ... ruzgara karsi yuruyen adam