1. 1.
    topraktan geldik toprağa gideceğiz.

    selam ve yer değiştirme/zaman ile.
    ... sgt gary roach sanderson