1. 1.
    17 veya 18 dir. bu yaşın altındakiler gerekli savunma psikojilerini toplum kültürünü belirleyemiyorlar. bu yüzden muhatap alınabilecek yaş düzeyinin 17 olduğunu düşünüyorum.
    ... angry engineer