1. 1.
    17 veya 18 dir. bu yaşın altındakiler gerekli savunma psikojilerini toplum kültürünü belirleyemiyorlar. bu yüzden muhatap alınabilecek yaş düzeyinin 17 olduğunu düşünüyorum.
    ... angry engineer
  2. 2.
    tecrübeleriyle paralel olarak değişen yaştır.
    ... vessel4m