1. 1.
    olmayan bir şeyi inkar edemeyeceğine göre doğru olması muhtemel önermedir.
    1 ... antijensizantikor