1. 1.
  istanbul gibi inişli çıkışlı yollar için, bir zamanların ideal kaldırım ve sokak tasarımıydı:

  1. taşlar hem kaldırıma hem de yola toprağa dikleme saplanarak kullanılırdı. bu şekilde yağmur suları taşların arasından toprağa süzleceği için sellenme en aza inerdi.

  2. yağmur suları tam yolun ortasından aksın diye kaldırımdan yolun ortasına doğru meyil verilirdi. bu şekilde kaldırımlarda su birikmez, sellenme olduğunda sular yolun tam aortasında aşağılara akardı.

  3. taşların toprak üstllerinde kalan kısımları aynı hizda olmadığından, karlı havalarda yollar ve kaldırımlar çok zor buz tutardı.

  4. sokatan geçen araçlar yavaşlamak zorunda kalırdı.
  1 ... monk of monkmountain