1. 1.
  atatürk'ün sonradan topal osman tarafından öldürüldügü iddia edilen ali şükrü beye yönelik lozan görüşmeleriyle iligli takındıgı tavırdan dolayı yaptıgı çıkıştır.

  ali şükrü bey lozan heyetinin kendi kafasına göre takıldıgını, aldıgı yetkileri kötüye kullandıgını iddia eder ki dogrudur dedigi, sonrasında atatürk ise bu konuşmalarından dolayı dönemin muhalefeti fakat dogru yapılanma olsa muhtemelen iktidarı olabilecek ikinci fırkanın lideri ali şükrü beye yönelerek heyeti koruyan ne yapalım gidip ingilizlerle musul konusunda savaşalım mı türünde bir çıkışta bulunuyor.

  şurda;
  ikiincisi beyefendi (Ali Şükrü Bey) diyor ki; heyeti murahhasa Heyeti vekilenin vermiş olduğu talimatın hilafında hareket etti. Bunu söyleyecek siz değil, heyeti vekiledir. Bunu en çok iddia etmek vaziyetinde bulunan zatıaliniz değil. Heyeti vekiledir…

  Eğer sizin dediğiniz gibi olsa idi; o zaman heyeti murahhasayı tecziye etmeniz lazım gelirdi. Bilasebep harbe mi götürsün, bunu mu istiyorsunuz? Heyeti murahhasamız makul ve akıl ve feraset dahilinde hareket ettiğinden dolayı, müzekaratı kat etmediğinden dolayı ve memleketi harbe sürüklemediğinden dolayı mı heyeti murahhasayı tenkit edeceğiz? Böyle mi memleketi idare edeceğiz Ali beyefendi?

  http://www.kuzeyekspres.c...e-ali-sukru-bey-8841h.htm

  hayır ben anlamıyorum 7 düveli yenmiş paşa kıytırık bir musula hareket düzenlemekten neden çekinir.
  ... ali sukru bey
 2. 2.
  musula hareket ettiği vakit ingilizlerin full ordusuyla gelip bizim ordumuzu domaltacağını bildiğindendir.

  Atatürk akıllı adamdır, dönemin süper gücüyle başa çıkılamayacağını bildiği için, musula dokunmamıştır.

  Ha şimdi bazı embesiler gelecek *yaa 7 düveli yendik vs.* diye. Yendiğin ingiliz destekli yunan ordusuydu. Full britanya imparatorluğu değil.
  1 ... myrica