1. 1.
  gözüyle değil götüyle okuyan sığırların uydurmasıdır.

  ilgili yerde, osmanlı döneminde selanikte yahudi azınlığın olması sebebiyle atatürk'ün islamcı muhalifleri, atatürk'ün atalarının yahudi olduğunu ve islam'a döndüklerini "iddia etmişlerdir" yazmaktadır.

  devamında da ama atatürk'ün büyük anne/babasının selanik'in yerlisi olmadığı buraya sonradan göçtükleri ifadesi yer almaktadır.

  zaten bu ülkenin başına ne geldiyse her duyduğuna yeni gelinin sike sarıldığı gibi sarılan sığırların yüzünden gelmedi mi amk

  ingilizcen yoksa gel ders vereyim.

  konu kilit.
  51 -3 ... conta behcet
 2. 2.
  adam gibi okunursa bunun "iddiayla" kalmış olduğu da yazıyor. hani bugün de bas bas bağırdığınız aynı saçma sapan iddialardan.
  3 -1 ... drasniya prensi kheldar
 3. 3.
  ingilizce bilmeyen cahil beyanı.

  many of Atatürk's Islamist opponents have eagerly claimed that he may have Dönme ancestors (Jews who converted to Islam during the Ottoman period.)
  3 -1 ... karbonat bazli yasam formu
 4. 4.
  Atatürk'ün varlığından rahatsız olan bir ingiliz'in zamanında osmanlı ulemasını kandırdığı gibi, günümüzde de aynı ingilizlerin bu tip kafaya sahip olanları kandırmaya çalışmasıdır. işin komik yanı şunu gösteriyor ki; o araştırmaktan yoksun, her söylenene inanan geri kafalar hala vardır.
  1 -1 ... wakin
 5. 5.
  yahudi kelimesini görünce direkt atlayan yeni ingilizce öğrenmeye başlamış dinci hezeyanıdır.

  yalnız o değil de bütün dinciler farklı bir şey söylüyor. kimisi yahudi kimisi ateist kimisi komünist(?) kmisi mason vs.

  ulan daha ne dediğiniz bile değil.
  1 -2 ... shah caspian
 6. 6.
  selanik'li herkesin yahudi olduğu savından hareket eden bir sabit fikrin ürünüdür. geçmişteki selanik aslında hiçbir zaman yunan kenti olmamıştır. ispanya'dan sürülen yahudiler, osmanlı imparatorluğunca kabul edilip o bölgede yerleşmişler ve selanik'in gelişmiş bir liman ve ticaret kenti olmasında pay sahibi olmuşlardır, sonra bunların bir kısmı o günlerin konjonktürü gereği islamiyete geçmiş ya da geçmiş görünmüşlerdir. selanik'e onların yanısıra anadolu'dan getirtilen türkler de yerleştirilmiştir. mustafa kemal'in babası da o ailelerden birinin oğluydu. anne tarafı bildiğim kadarıyla bir balkan ailesindendi ve dönme veya değil, sonuç olarak zübeyde hanım eni konu padişah taraftarı sofu bir müslümandı, oğlunu da bu şekilde yetiştirmek istemesine rağmen, sağlığında babası Ali rıza bey'in, sonrasında da Mustafa Kemal'in kendi çabalarıyla bu istek başarılı olmamıştır. Mustafa Kemal'in, ileri görüşlülüğü, modernliği, medeniyeti öğrenmesinde, o yıllarda imparatorluğun en özgür yeri olan Selanik'te doğmasının ve büyümesinin büyük payı vardır.
  1 -1 ... existenz
 7. 7.
  doğru bilgidir. Evet.
  1 -2 ... yalnizolmayihobiedinenadam
 8. 8.
  cahil yazar beyanıdır.

  Vikipedi gibi sanal kuruluşlar toplanılan tüm bilgileri kendileri girmiyor.
  Aksine hesap açıp orada ki bilgileri senin benim gibi insanlar giriyor ve buda karşıt görüşlü birini etkiliyor haliyle.

  yazdığın yazı önceki yazılmış yazıdan daha iyi ve daha güncel durumda ise değiştiriliyor tabii vikipedia çalışanları tarafından.
  ... el tahir
 9. 9.
  wikipedia'daki her bilgiye inanmayın. özellikle de ingilizce olanlarına. o kadar çok çarpıtma var ki türk tarihi konusunda türkçesi ile ingilizcesi arasında ciddi tezatlıklar görebilirsiniz. şimdi işin komedisi herkes atatürk'ü kendi milletinden ilan ediyor ve bu ülkedeki atatürk karşıtları da bundan bir hayli zevk alıyor. yunanlılara bakarsanız atatürk yunanlıdır, makedonlar makedon der, bazıları arnavut der, kimisi yahudi kökenli der, bir başkası sırp kökenli der, (sırp diyen bir tarihçi atatürk'ün anne babasının sadece türkçe konuştuğu halde sırf tipi sırplara benzediği için sırp kökenli olabileceğini söylemişti, fakat hiçbir delil sunamamıştı bu tahminine o tarihçi) hatta buna benzer bir bilgi de girmişler o wikipedia bilgisine:
  "There are also some suggestions about the possibility of his partial Slavic origin, based on his light skin complexion, blond hair and blue eyes"
  türkçesi:
  beyaz tenli,sarı saçlı ve mavi gözlü olmasına dayanarak, kısmi olarak slav orjinli olabileceği konusunda bazı fikirler mevcuttur."

  atatürk'ün soy ağacı şu şekildedir:

  Sultan Murat Hüdavengidar zamanında başlamak üzere, bütün Türk Devleti padişahlık döneminde, Rumeli'yi Balkanlar'ı ve Avrupa'yı Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdir. Bu göçlerin büyük çoğunluğu Oğuz Türkleri, Müslüman Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen aileler teşkil ermektedir.

  SOY AĞACI

  Müslüman Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş bulunan isimler, teker teker yazılı bulunmaktadır. Buradaki, 950 tarih ve 82 numaralı l yazıcı defteri ile 1051 tarih ve 469 numaralı il yazıcı defterinde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri açıkça yazılı bulunmaktadır. Bunların Müslüman Oğuz Türk'ü Yörük Türkmen boylarından oluşan ailelerinin kimler olduğunu kayıtlarda belirtmektedir. işte bu kayıtlarda, Ulu Önder Atatürk'ün atalarının, Anadolu'dan Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır. Atatürk'ün dedeleri; Anadolu'dan Rumeli'ye gidip, Yunanistan'da Manastır Vilayeti'nin derbei bala sancağına bağlı bulunan Kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Alüş Efendi derlerdi.Kocacık Nahiyesinin tamamen Türk'tür. Atatürk kocacık Nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Efendi'nin torunudur. Hafız Ahmet Efendi'nin saçları kırmızı olduğu için adına ;Kırmızı Hafız Efendi; derlerdi. Ulu Önder Atatürk'ün dedesi kırmızı Hafız Efendi kocacık Nahiyesinde ilkokul eğitmenliği yapmakta idi. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi de bu kocacık nahiyesinde dünyaya geldi.

  Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendiye Alüş Efendi derlerdi. Kocacık nahiyesi tamamen Türk'tü. Burada yerleşenlerin çoğu Aydın ve Konya yöresinden gelen Türklerdir. Hatta bu aileler Yörük Türkmenleridir. Bu Yörük Türkmenlerinin Tanrıdağı ve Karagöz olduğu yukarıda adı geçen il yazıcı defterinde kayıtlı bulunmaktadır. Keza yine belgelerde Aktan ve naldöken Yörüklerinde buralarda bulunduğu yazılmaktadır.

  Fetihnamelerde, buralardaki Konya Türklerine hudut gazileri ünvanı verildiği yazılmaktadır. Bu Türklere miri, Yörülen Türkmenlerden denilmekteydi. Ulu Önder Atatürk özbe öz Türk olup, Konya ve aydın yörelerinden gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde Hanımefendi'nin babası aydından Selanik'e gitme çok asil bir ailenin evladıdır. Annesi Zübeyde Hanımefendi'nin babası Aydınlıdır.

  Bu bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu'nun; Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-1999; isimli kitabından alınmıştır.

  ATATÜRK'ÜN KENDiSiNi TANIMLAMASI:

  Benim hayatta yegane fahrim (onurum), servetim, Türklükten başka bir şey değildir.

  Bana, insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek fevkaladelik, Türk olarak dünyaya gelmemdir.

  Bir ingiliz'in;siz hangi asil ailedensiniz? sorusuna verdiği yanıt:

  Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz, italya Yarımadasına inmek isteyen Türk Atilla'ya barış görüşmesinden önce sormuş: 'Siz hangi asil ailedensiniz?' Atilla'da ona cevap vermiş: 'Ben asil bir milletin evladıyım!' işte benim cevabımda size budur!

  Türk, Türk olduğu için asildir... çoğumuz, büyük babamızın babasını hatırlamayız.

  Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın buluruz.Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım .Millî mevcudiyetimize düşman olanlarla dost olmayalım.

  Böylelerine karşı...'Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!'

  Diyelim Mensup olduğum Türk milletinin şan ve şerefi varsa, benim de bir ferdi olmak sıfatıyla şanım ve şerefim vardır... Atatürk kendisini böyle tanımlıyor. Ben bir Türk'üm diyor ve bundan gurur duyuyorum diyor. Kişi, hissettiği milletten olduğuna göre bu sözler üzerine daha denecek bir şey yoktur. M. Kemal, bir Türk'tür ve koca bir Türk'tür, Türk'ün Atası'dır. Türk milletine, unuttuğu milli kimliğini tekrar kazandıran, ümmetten Türk milletine dönmesini sağlayan bir Türk'tür.

  Hiç gerek olmadığı halde, konuya tam açıklık getirmek için, ana ve baba soyunu da irdeleyeceğiz. Kimdir, kimlerdendir ona bakacağız

  MUSTAFA KEMAL'iN ANNESi YÖRÜK TÜRKMEN’ DiR

  Zübeyde Hanım'ın soyu Yörük'tür. Fatih döneminde Karamanoğlu Beyliği'nin yıkılmasından sonra (1466), Balkanlar'da fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi için göç ettirilen ailelerdendir. Konya bölgesinden geldikleri için bunlar, ismi ile resmi kayıtlara geçmiş ve böyle anılmıştır.

  Aile, Vodina sancağının Sarıgöl nahiyesine yerleştirilir. Zübeyde'nin babası Sofi-zade Seyfullah Ağa, Selanik yakınlarındaki Lankaza'ya göçer ve bir çiftlik sahibi olur. Ve Zübeyde Hanım 1857'de burada doğar. Annesi, babasının üçüncü eşi Ayşe Hanım'dır. Zübeyde Hanım'ın soyunu birde anlatılanlardan görelim.M. Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım (1885-1956)Annemden sık sık şunları dinlemişimdir. Bizim esas soyumuz Yörük'tür. Buralara Konya-Karaman çevrelerinden gelmişi diyor ve atalarından bazılarının da sonradan tekrar Konya'ya geri döndüğünü de şöyle açıklıyor: Dedem Feyzullah Efendi'nin büyük amcası Konya'ya gitmiş, Mevlevi dergahına girmiş, orada kalmış. Yörüklüğü tutmuş olacak.Makbule Hanım Yörüklük için şunları söylüyor Annem her zaman Yörük olmakla iftihar ederdi. Bir gün Atatürk'e Yörük nedir?diye sordum. Ağabeyim de bana 'Yürüyen Türkler' dedi.Yörük ile Türkmen eş anlamlıdır. Atatürk, soyunu açıklarken bunu da vurgular:

  Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş Yörük Türkmenler'dendir.Zübeyde Hanım'ın babasını, kocası Ali Rıza Efendi'yi ve Ali Rıza'nın babası Kızıl Hafız Ahmet Bey'i de tanıyan Selanik doğumlu Aydın Milletvekili Hasan Tahsin San (1865-1951)şu bilgileri verir: Atatürk'ün validesi, Zübeyde Hanım, Sofu-zade ailesinden Fethullah Ağa'nın kızıdır. Selanik'te doğmuştur. Bu aile bundan 130 sene evvel (1800'lü yılların başı oluyor.) Sarıgöl'den Selanik'e gelmişlerdir. Vodina sancağının batısında Sarıgöl nahiyesinde onaltı köyden ibaret olan bu nahiye ailesi, Makedonya ve Teselya'nın fethinden sonra Konya civarı ahalisinden Osmanlı hükümetinin sevk ve iskan ettirdiği Türkmenlerdendir. Son zamanlara kadar beş asır müddet içinde hayat tarzlarını, kılık-kıyafetlerini değiştirmemişlerdi.

  Bir yabancı yazar da Atatürk'ün annesi hakkında edindiği bilgileri şöyle aktarıyor:Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi, anası da Zübeyde Hanım'dı. Zübeyde Hanım... sarışındı; düzgün, beyaz bir teni, derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik'in batısında
  Arnavutluk'a doğru, sert ve çıplak dağların geniş, donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası, Türklerin Makedonya'yı ve Teselya'yı almalarından sonra Anadolu'nun
  göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hala Toros Dağlarında özgür yaşamlarını sürdüren sarışın Yörükler'in kanını taşıdığını düşünmekten hoşlanırdı. Mustafa da annesine çekmişti; saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi.Zübeyde Hanım'ın kendi ifadesi; oğlunun, kızının, kendisini tanıyanların ve de konu üzerinde çalışanların ortak ifadesi; Zübeyde Hanım'ın Yörük-Türkmen olduğudur. Yani Zübeyde Türk'tür.

  Kaynak: (1)Bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu'nun ;Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-1999; isimli kitabındandır.

  (bkz: atatürk ün soy ağacı)
  ... dalgamaya
 10. 10.
  Türk topraklarında bilinene göre de Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu , işgal altındaki toprakları silah arkadaşlarıyla beraber bağımsızlığa kavuşturan büyük türk milliyetçisi başbuğdur. Nerede ne yazdığı değil , atamızın hala rahmet dualarıyla anıldığı önemlidir.
  ... turkcekaraktergirmeyiniz