1. 1.
    müzikte anlama değil ritme önem veren insandır.
    ... kaostansorumludevletbakani