1. 1.
    Güzeldi be (bkz: naiflikle salaklık arasındaki keskin sınır)
    ... poncikyus