1. 1.
    biz buna yangına körükle gitmek de diyebiliriz.

    Toplumda vuku bulmuş bir sorun/kargaşa üzerinden olumsuz ve fütursuz söylemlerde bulunmak.
    1 ... topuzlu karyola