1. 1.
    içinde saman, ot ve yonca bulunan sofradır.
    ... aydinoglu ventage