1. 1.
    incir rakısı arama anında zikredilen soru cümlesidir.

    deep notis: ukte.
    1 ... alayinaisyan