1. 1.
    inci sözlük formatında içerik oluşturanların yapılacak bir işbirliği ve düzenleme ile inci'ye naklinin önerilmesidir. Esinlenilecek uygulama bilimsel dergilere gelen makalelerin derginin konusuna uygun olmaması durumunda editör tarafından anlaşmalı başka bir bilimsel dergiye önerilmesi, yönlendirilmesidir.
    2 ... visneasidi