1. .
  iş bankası yayınlarından çıkan kitap.

  yazarları: Jean Bottero, Marc - Alain Ouaknin, Joseph Moingt

  Tektanrıcılık ne zaman ve nasıl başladı? Kitabı Mukaddes'in Tanrı'sı nasıl oluyor ya da sırası geldiğinde her çeşit insani duyguyu sergileyebiliyor? Tanrı neden "biricik"tir? Nerede bulunuyor ve bugün dünyada nasıl bulunabilir? Tevrat'ın Tanrı'sı bir görünüp bir kaybolan doğası, kendini ele geçirilmez olarak ortaya koymasıyla "erotik" bir Tanrı mıdır aynı zamanda? Nuh, ibrahim, Musa ve isa hangi yönleriyle kutsal sözün birer elçisi olmuşlardır?

  inancın En Güzel Tarihi'nde yaklaşık 3300 yıl önce Orta Doğu'da ortaya çıkan tektanrı inancı ve bu inancın geçirdiği evrelerin öyküsünü okuyacak; "insan"ın bazen sığınma, bazen ürkme, bazen de dileklerle-şikayetlerle başvurma ihtiyacıyla bağlılık duyduğu Tanrı fikrinin nasıl oluştuğuna tanıklık edeceksiniz. *

  serinin diğer kitapları için:

  (bkz: Dünyanın En Güzel Tarihi)
  (bkz: Yerkürenin En Güzel Tarihi)
  (bkz: Bitkilerin En Güzel Tarihi)
  (bkz: insanın En Güzel Tarihi)
  (bkz: Hayvanların En Güzel Tarihi)
  (bkz: Aşkın En Güzel Tarihi)
  (bkz: Mutluluğun En güzel Tarihi)
  ... mahallenindelisi