1. 1.
    Vollahi dogri bir sorunsaldir agam.
    1 ... templier