1. 1.
    mustafa kemal atatürk vefat ettikten sonra başa gelen, ismet inönünün 1938 yılında anayasa maddelerinde yaptığı değişikliktir.
    atatürk vefat edene kadar anayasada türkiye cumhuriyetinin resmi dini islamdır, ibaresi bulunmaktaydı, işte atatürkle alakası olmayan bu partinin genel başkanlarından bir tanesinin atanın koyduğu bu ifadeyi kaldırmasıdır.

    Bilindiği gibi, daha önce 3 Mart 1924’de kabul edilen 429, 430 ve 431 Sayılı Kanunlarla, Şeriat Bakanlığı kaldırılarak, yerine Diyanet işleri Başkanlığı kurulmuş, bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve gözetimi altında birleştirilmiş ve Hilafet kaldırılmıştır. Fakat henüz “Devlet’in dini islâmdır” maddesi Anayasada yer aldığı için, bu kanunlar, Lâikliği gerçekleştirmemekle birlikte yine de Osmanlı dönemi zamanında gördüğümüz üzere, din adamlarının politikayı doğrudan etkileme gücünü ortadan kaldırmışlar, “islâm’ın, Türkiye’nin dini olduğu” yolundaki Anayasa hükmünü Anayasa’dan çıkarmak ve bu suretle Türkiye’de “Lâik Devlet” gerçekleştirmek işi ise 1928’de yerine getirilmiştir. Esasen, 1787 ABD Anayasası’nın da, Lâiklik deyimini kullanmadan “Kongre bir Devlet Dini kuran yasa çıkaramaz “hükmü ile Lâikliği ve Lâik Devlet esasını 1791’de yapılan bir değişiklikle gerçekleştirdiğini biliyoruz.

    Memleketimizde daha sonra, 5 Şubat 1937’de, 3115 Sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliği sonucunda dönemin tek partisi olan Halk Partisi’nin “Altı Ok”unun Anayasa’da yer aldığını ve bu suretle “Lâiklik” deyiminin de Anayasa’ya girdiğini biliyoruz
    -1 ... esegin aklina gelen karpuz