1. .
    imparatorlukların yıkılmalarına sebep olan çözülüşlerdir. üç türlü imparatorluk çözülüşü vardır;

    birincisi,roma imparatorluğu gibi zaman içinde yavaş yavaş yok olur gider.
    ikincisi, ingiliz imparatorluğu gibi planlı bir tasfiye söz konusudur, hangi ülkeye ne zaman nasıl bir statü verileceği planlanmıştır.
    üçüncüsü, osmanlı imparatorluğu gibi bir gece imparatorlukta yatar ertesi gün cumhuriyet'te uyanırsınız.
    ... pamuk proton ve 7 elektron