1. 1.
  şiilerin hac mekanı olarak bilinen türbe. iran'ın meshed kentinde bulunur. öyküsü şöyledir:
  Abbasi Halifelerinin mirasçısı ve Oniki imamdan sekizincisi olan imam Rıza, 817 yılında yediği üzümlerden zehirlenerek burada ölmüş. Yaygın inanca göre bu zehirlenmeden Halife Me’mun ve onun düşmanca davranışları sorumludur. Bu küçük kente gömülen imam Rıza’nın kabri çevresinde zamanla bir ziyaretgah ve türbe kurulmuş ve giderek burada (Şehid anlamında) Meşhed şehri gelişmiştir.

  --spoiler--
  http://www.irangezi.com/?sayfa=meshed
  --spoiler--
  3 ... david addison
 2. 2.
  şii mezhebinden olanlar için ziyaret edilmesi yarı hac sayılan türbedir. içerisindeki medresede yaklaşık yirmi bin öğrenciye din eğitimi verilmektedir.
  1 ... rohanda
 3. 3.
  hayatında hiç şii bir insanla karşılaşmamış olanların şiilerin hac mekanı diye adlandırdığı türbe. Şiilikte ve dolayısı ile müslümanlıkta tek hac mekanı kabe'dir lakin şiiler için önemli olan bazı ziyaretgahlar vardır. Imam rıza türbesi de bunlardan biridir. Burayı ziyaret edenler hacı falan olmaz türbe meşhed şehrinde olduğu için orayı ziyaret edenlere meşhedi denir.
  ... bexdever