1. 1.
    Ayrımın kralıdır. Hani hoşgörü. Hani dinler arası muhabbet. Diyalog. Tunne.
    2 ... cockolate