1. 1.
    Peygamberimiz sav. Evlatlarından ve ehli Sünnetin Salih selefimizin en hayırlılarından olan bir imamdır. Bugün maalesef rafızi şiilerin kendilerine mesnet kabul ettiği imam ALi Rıza rh. Tam aksine Ehli sünnetin büyük fukaha ve sünnete ittiba etmede zamanının en büyüğü olarak kabul edilmiştir. Ve maalesef bugün kabri de sapık şiaların elinde bulunan iran’ın Meşhed kendştindedir. Allah bu sapkınların elinden onun kabrini kurtarsın inşallah. Zira orda kabir peresetlik yaygın ve Peygamberimiz Salih evladının kabrinde böyle şeylerin yapılması mübarek ruhunu rahatsız edecektir allahu alem.

    Sultan memun tarafından kendisi veliaht tayin edilmiştir. Ancak en sonunda yine tartışmalı bir şekilde tus şehrine çağrılmış ve orda halife (sultan) memun un kendisine ikram ettiği nar ve üzüm ü yedikten sonra eve gitmiş ve orda zehirlenmiştir. Şehadeti tartışmalı olsa da kalpler bu alçaklığı kimin yaptığına dair maalesef bir fikre kapılıyor. Cenazesi de kerametler le doludur.

    Allah Peygamberimiz en hayırlı evlatlarından olan ehli sünnetin büyük imamı selefimizin en salihlerinden imam Ali Rıza rh a rahmet etsin ve onu Firdevs’il alaya koysun inşallah.
    ... gaiptengelenadam