1. 1.
    islâm dini, islâm dininin tarihî süreçteki anlaşılma tarzı ve ekolleşmeler, fıkıh ilminin gelişim seyri, ilmihal kültürünün iyi kavranabilmesi için anahtar konumundaki temel fıkıh ve fıkıh usulü kavramları üzerinde durulduktan sonra islâm'ın beş esasını öğreten hocadır.
    ayrıca islamı nasıl yaşamanız gerektiğine dair bilgiler verir.
    ... corbadaki sinek kanadi