1. 1.
  veyahut (bkz: ümran bilimi). sosyal düzen bilimi veya sosyoloji.

  ibn-i haldun'un sosyoloji için kullandığı kelime.
  batılılar ondan kopyalamışlardır birçok teori ve kavramı.
  ... kazangap
 2. 2.
  Ümran bilimi.
  toplumların tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri evreleri, bir topluluğun 
  geçim tarzı ile sosyal ve siyasal kurumları arasındaki ilişkileri, 
  medeniyetlerin, aynen canlı organizmalar gibi doğma, büyüme, gelişme, 
  olgunlaşma ve zeval aşamalarında; toplumların, bedeviyetten hadariyete geçerek, 
  hadariyetin zirvesine ulaştıktan so a da çözülmeye başlayıp çöküşe gitme 
  noktasında gösterdikleri benzerlikleri, sebep-sonuç ilişkileri çerçevesinde 
  araştıran ilim. (ibn hal­dun)
  ... kazangap