1. 1.
    uktecinin notu: ?
    ukteyi veren: fatal

    kıyametin akşam ezanından sonra kopacağına inanan kişinin akşam ezanından yola çıkarak hesapladığı vakittir. ilk kıyametin kopacağı ilimiz ığdırdır. varın gerisini güneşin batmasına göre siz hesaplayın.
    4 -1 ... ngark