1. 1.
    Evveliyatında şunu belirtmek gerek: ilkel toplum, uygar toplumun sahip olmadığı erdemlere sahiptir.

    ilkel topluluklar, kadın erkek işbölümü dışında tüm üyeleri aynı işi yapan, dolayısıyla toplumsal farklılaşmaya uğramamış sınıflara bölünmemiş, bu nedenle eşitlikçi bir toplumsal yapıya sahip fakat toplumsal artı üretmeye engel olan uzmanlaşmamış ekonomisi ve yoksul donanıma sahip olmasına karşın doğanın çeşitli engelleri ve bunalımları aşabilmesini, varlığını yüzbinlerce yıl sürdürebilmesini başarmıştır.
    Uygar toplumlar ise kadın erkek işbölümünün yanı sıra öteki işbölümlerinin görüldüğü üyeleri, aileleri farklı iş yapan farklı mesleklerde uzmanlaşmış olan, dolayısıyla toplumsal farklılaşmaya uğramış, sınıfları bölünmüş eşitsizlikçi bir toplumsal yapıya, bunun yanı sıra bir siyasal yapıya ve ilkin dinsel sonra bilimsel düşünüşlere ve bunlara dayanan ideolojilere sahiptirler.
    1 ... eski garaj