1. 1.
  ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin(nam-ı diğer Osman nevres) attığı iddiası 1972 yılında izmir Gazeteciler Cemiyeti bir ‘ilk Kurşun Hasan Tahsin Anıtı’ dikmek için kampanya açtığında kamuoyuna mal olmuştu. Aynı yıl Zeynel Kozanoğlu, cemiyetin isteğiyle kaleme aldığı Anıt Adam adlı kitapta Hasan Tahsin’in adının nasıl olup da ‘tarihe geçmedi­ğini’ şöyle açıklıyordu: “Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, yakın tarihimizde cereyan etmiş birtakım olayların ve yürütülmüş faaliyetlerin açığa vurulması ve tartışılması sakıncalı görülmüştü.” Gerçekten de, o güne kadar yazılmış tarih kitaplarında Hasan Tahsin’den veya ‘ilk kurşunu atan kişiden’ bahsedilmemişti. Peki, Cemiyet ‘ilk kurşun’u atanın Hasan Tahsin olduğundan nasıl emin olmuştu? işte orası belli değildi.

  Buna karşılık, ‘ilk kurşun’u başkalarının attığına dair iddialar da vardı. Örneğin o günlerin ünlü gazetesi Ahenk'in başyazarı Şevki Bey, izmir’de ilk kurşunu Saatçi Aziz Efendi’nin attığına tanıklık ettiğini yazmıştı. O yıllarda iTC’nin Ege Kâtib-i Mesul’ü olan Celal (Bayar) Bey de, Şevki Bey’in tanıklığına güvenerek, ilk kur­şunu Aziz Efendi’nin attığını tekrarlamıştı. Bazı kaynaklara göre, Giritli Sabri Bey adlı bir komiser, aldığı bir emri ulaştırmak için Yunanlı binbaşıya doğru seğirttiği anda, durumu yanlış anlayan Yunanlı askerler ilk ateşi açmış, olayları kahveden izleyen Germencikli ibrahim adlı bir delikanlı da Parabellum’u ile cevap ver­mişti. izmir’in işgal edildiği gün hapishanelerin boşaltılmasında görev alan ismail Kalender adlı bir Radoviç muhacirine göre ise, ilk kurşunu hapishaneden çıkan Menderes köylerinden Arap Rasim adlı bir genç atmıştı. Ama daha da ilginci, Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığının (ATAsE) 17 Şubat 1992 tarihli rapo­runa göre ‘ilk kurşun’, izmir’de değil, Mondros Mütarekesi’nden sonra galip devletlerin ilk işgal ettiği yerlerden biri olan Hatay’ın Dörtyol ilçesi’nin Karakese Köyü’nde Mehmet Çavuş tarafından 31 Ekim 1918 günü Fransızlara ve Ermenilere karşı atılmıştı. Hatta bu tespit üzerine Dörtyol’da ‘ilk Kurşun Anıtı’ yapılmış ve her yıl resmî törenler düzenlenmeye başlamıştı. Peki, eğer ilk kurşun ATASE’nin dediği gibi Dörtyol’da atıldıysa, 28 Şubat 1997’de faali­yete geçen Genelkurmay Basın Merkezi’ne neden Hasan Tahsin’in adı verilmişti, buna cevap yoktu.

  Karışıklık bununla da bitmiyordu. Atatürk Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Utkan Kocatürk’e göre ‘ilk kurşun’u 29 Mayıs 1919’da Ayvalık’ı işgal eden Yunan birliklerine karşı, 172. Alay Kumandanı Yarbay Ali çetinkaya(kel ali) atmıştı. Cumhuri­yet döneminin ünlü istiklal Mahkemeleri’nde hâkim olarak acı­masız kararlara imza atacak olan Ali Çetinkaya’nın adı, Ayva­lık’taki ‘TSK Ali Çetinkaya ilk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’ne verildiğine göre, ‘ilk kurşun’ konusunda Genelkurmay’ın kafası epey karışıktı.
  1 ... hepinizi sevmiyorum
 2. 2.
  faideli paylaşımdan da anlaşıldığı kadarıyla, biraz muamma bir husus ilk kurşunun faili.

  ancak her kim idiyse de allah ondan razı olsun. ben ortalama bir adamım ve tarihçi de değilim ama bana kalırsa o ilk kurşun, bir ülkenin değil dünya tarihini değiştirmiştir. cesaret, yerli yerinde ortaya çıkınca ne kadar güzel tesirleri oluyor değil mi?
  3 ... hassas nihat