1. 1.
    4 ayakla yürüyüp, düşünme kabiliyeti daha da düşük olan uuser *.
    ... australia
  2. 1.
    ilk insan, ilk peygamber olması.
    ... selia