1. 1.
    Leğenden bahsetmesi irrite edici iken ileğen demesi adeta üzerine tüy dikmiştir.

    - bizim ev de sobalıydı evet.
    +annem bizi sobanın yanında ileğende yıkardı.
    ... judas