1. 1.
    alfalığın dibini ekmekle sıyırır gibi, günümüzde her babayiğitten görmemiz gereken bir hareket.
    ... corneliuz